Busans Huxflux

Coda är MH beskriven med 1 a på skott Hd a crd utst. med Bir valp Hp Big 3 samt 2 jukl. Kommer att ställas ut samt koras under våren.